NHÀ MÁY CASTROL BP PETCO

www.daivietidc.com.vn

Dự án

NHÀ MÁY CASTROL BP PETCO

Địa điểm xây dựng: Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích đất: 16.000 m2
Phạm vi công việc: Hợp đồng EPC, Khà kho, Hệ thống M&E
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Castrol BP Petco

Dự Án khác