Liên hệ

www.daivietidc.com.vn

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

Trụ sở chính: 3G7 Đường số 22, KP2, P. Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm giao dịch: 116 Đường 410, Khu Dân cư Bắc Rạch Chiếc, P. Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3740 2874 - Fax: (+84) 28 3740 2875

Email: info@daivietidc.com.vn

Chi nhánh Campuchia: Số 199, Phum Kampol, Sang Kat Kan Tuk, Khan Posenchey, TP. Phnom Penh, Campuchia