Tin tuyển dụng

www.daivietidc.com.vn

Tin tuyển dụng

TUYỂN NHÂN SỰ - TRƯỞNG PHÒNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

25 Tháng 11, 2019

Trung tâm Nhân lực Quốc tế Đại Việt – DAI VIET IDC JSC, hoạt động xuất khẩu lao động theo Giấy phép ...

Đọc thêm