HỆ THỐNG KHO XÁ 6.000M2 & CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAI ĐOẠN 3

www.daivietidc.com.vn

Dự án

HỆ THỐNG KHO XÁ 6.000M2 & CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAI ĐOẠN 3

Chủ đầu tư: Công ty CP Anova Feed - Việt Nam
Địa điểm: Khu Công nghiệp Tập đoàn Anova - Long An
Diện tích xây dựng: 6.000m2
Phạm vi Hợp đồng: Xây dựng nhà kho xá. Hạng mục phụ trợ: Hệ thống M&E, hạ tầng kỹ thuật
Công năng: Thức ăn chăn nuôi

 

Dự Án khác