NHÀ MÁY OHNOSEIKO VIỆT NAM

www.daivietidc.com.vn

Dự án

NHÀ MÁY OHNOSEIKO VIỆT NAM

Chủ đầu tư: OHNOSEIKO Việt Nam
Địa điểm: Khu Công nghiệp Long Hậu - Long An
Diện tích xây dựng: 4.000 m2; Floor: 2.267 m2
Phạm vi Hợp đồng: Hợp đồng EPC: Nhà xưởng, Văn phòng, Hạng mục phụ trợ, Hạ tầng kỹ thuật, …
Công năng: Sản xuất cơ khí chính xác

Dự Án khác