DỰ ÁN NHÀ VĂN PHÒNG (DXO)

www.daivietidc.com.vn

Dự án

DỰ ÁN NHÀ VĂN PHÒNG (DXO)

Chủ đầu tư: Công ty CP Vicco – Sài Gòn
Địa điểm xây dựng: Số 2W, Đường Ung Văn Khiêm, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Diện tích xây dựng: 1.880m2
Phạm vi Hợp đồng: Thi công hạ tầng, cảnh quan và hàng rào
Công năng: Nhà văn phòng

Dự Án khác