NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 2

www.daivietidc.com.vn

Dự án

NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tazmo Việt Nam – Nhật Bản
Địa điểm: Khu công nghiệp Long Hậu, Long An
Diện tích xây dựng: 11.899 m2; Floor: 2.175 m2
Phạm vi Hợp đồng: Hợp đồng EPC: Nhà xưởng, Hạ tầng kỹ thuật, …
Công năng: Sản xuất cơ khí

Dự Án khác