TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

www.daivietidc.com.vn

Dự án

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

Chủ đầu tư: Trường Sĩ quan Lục quân 2
Địa điểm: Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Diện tích xây dựng: 75.000m2
Phạm vi Hợp đồng: Thi công xây dựng mới nhà H2
Thời gian thi công: Từ 2022 đến 2023
Công năng: Giáo dục đào tạo 
 

Dự Án khác